RESOLUTION NO. 55 S. 2021

APPROVING ON THIRD AND FINAL READING THE ORDINANCE ENTITLED: "BATANGAS CITY FACE SHIELD ORDINANCE AND PROVIDING PENALTY THEREOF"

[ VIEW PDF ]

 

 

RESOLUTION NO. 56 S. 2021

RESOLVED, to return to Barangay Balete, Batangas City its Ordinance No. 4 S. 2021 entitled: "Ordinansang Nagtatakda ng 20 kph Na Pagpapatakbo ng mga Sasakyan at Pag-aalis ng mga Helmet ng mga Motorista na Dadaan sa Sitio 3 Sakop ng Barangay Balete, Lungsod ng Batangas at Pinapayagan na Hanggang ika-10 ng Gabi ang Pagdaan Dito at sa ika-10:01 ng Gabi ay Isasarado na ang Naturang Harang" for consideration.

[ VIEW PDF ]

 

RESOLUTION NO. 58 S. 2021

REFERRING TO THE COMMITTEE ON ENVIRONMENT, URBAN DEVELOPMENT, LAND USE AND ZONING THE APPLICATION FOR ZONING/LOCATIONAL CLEARANCE OF ILIJAN PRIMELINE INDUSTRIAL ESTATE CORPORATION

[ VIEW PDF ]

 

 

RESOLUTION NO. 60 S. 2021

APPROVING THE MINUTES OF THE REGULAR SESSION HELD ON MARCH 9, 2021

[ VIEW PDF ]

 

 

RESOLUTION NO. 59 S. 2021

REFERRING TO THE COMMITTEE OF THE WHOLE CHAIRED BY THE VICE MAYOR THE ISSUES RAISED REGARDING THE SERVICE OF PRIME WATER

[ VIEW PDF ]

 

 

RESOLUTION NO. 61 S. 2021

ADOPTING THE REPORT OF THE COMMITTEE ON LAWS, RULES AND REGULATIONS REGARDING THE RESOLUTION AUTHORIZING THE CITY MAYOR TO SIGN AND ENTER INTO A MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH THE PHILIPPINE CHARITY SWEEPSTAKES OFFICE

[ VIEW PDF ]