RESOLUTION NO.7 S. 2013

PAGPAPATIBAY NG ORDINANSANG PAMBARANGAY BLG. 01 SERYE NG 2013 NG BARANGAY TINGA ITAAS

[ VIEW PDF ]