RESOLUTION NO.400 S.2018

REFERRING TO THE COMMITTEE ON LAWS, RULES AND REGULATIONS BARANGAY ORDINANSA BLG. 01 SERYE 2018 NG BARANGAY GULOD LABAC, LUNGSOD NG BATANGAS NA MAY PAMAGAT NA “ORDINANSA PARA SA ILLEGAL NA PAGTATAYO NG ISTRAKTURA O ANUMANG BAGAY NA NAKAKAHADLANG SA MGA SIDEWALK”

[ VIEW PDF ]