Schedule of Activities

 

lenten2021 banner

Sa pagdiriwang ng Semana Santa 2021, ang Batangas City Tourism Office ay magkakaroon ng sumusunod na Holy Week Virtual nagawain:

Virtual Visita Iglesia at Estasyon ng Krus na nagtatampok ng 14 Mga Simbahan sa Batangas na maaari mong matingnan sa online

Batangas City Tourism Office

 https://www.batangascity.gov.ph/web/lenten-2021/visita-iglesia

 

Mar. 29, 2021     LUNES SANTO

4:30PM    |    Estasyon ng Krus
FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception – Archdiocese of Lipa

https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity

 

5:30PM    |    Mass (with Congregation online)
FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception– Archdiocese of Lipa

https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity

 

Mar. 30, 2021   MARTES SANTO

7:00 NG UMAGA    |   MISA
The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa

Angmga Gawain ay matutunghayan ng live sa mga sumusunod na social media platforms, FB @mhtptv and youtube The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/mhtptv

 

 

8:00 - 9:00 NG UMAGA    |    DIGI TEATRO TINIK  (Live Station of the Cross)
https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity
FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception– Archdiocese of Lipa

3:00PM FB Live Ministry for the Youth Minor Basilica of the Immaculate Conception – Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity

 

9:00AM    |    Holy Chrism Mass (with Congregation online)
FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception– Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/groups/592719031518447

 

5:30PM    |    Mass (with Congregation online)
FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception – Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity

   

 

Mar. 31, 2021   MIYERKULES SANTO

7:00 AM    |   Banal na Misa
The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa

Ang mga Gawain ay matutunghayan ng live sa mga sumusunod na social media platforms, FB @mhtptv and youtube The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/mhtptv

 

7:30 AM    |    Banal na Misa
Live via FB Page of Sta Rita de Cascia Parish Batangas City – Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/groups/592719031518447

 
4:30PM    |    Novena to Our Mother of Perpetual Help
FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception – Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity
 

5:00PM    |    Lenten Recollection 
FB page St. Mary Euphresia Parish– Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/stmaryeuphrasiaparish

  

6:30PM   |    New Way of the Cross in Times of Pandemic
FB LiveMinor Basilica of the Immaculate Conception– Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity

 

Apr. 1, 2021    HUWEBES SANTO

5:00 NG HAPON   |    Misa sa Gabi Ang Huling Hapunan ng Panginoon
FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception – Archdiocese of Lipa

https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity

6:00PM   |   Dalaw Santisimo
FB page St. Mary EuphresiaParish  - Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/stmaryeuphrasiaparish

6:00 pm – 9:00 pm -  “VIGIL”   |    Pag tatanod sa Santisimo Sakramento
(Live via FB Page of Sta Rita de Cascia Parish Batangas City – Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/groups/592719031518447

  
 

 

Apr. 2, 2021    BIYERNES SANTO

7:00 AM    |   Solemn Lauds
FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception – Archdiocese of Lipa

https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity

7:30 NG UMAGA   |   Nobena para sa Divine Mercy 

The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa

Ang mga Gawain ay matutunghayan ng live sa mga sumusunod na social media platforms, FB @mhtptv and youtube The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa

https://www.facebook.com/mhtptv

7:30 NG UMAGA   |   Pang-Umagang Panalangin

(Live via FB Page of Sta Rita de Cascia Parish Batangas City – Archdiocese of Lipa)

https://www.facebook.com/groups/592719031518447

 

12 NG TANGHALI      |     Seven Last Words
FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception – Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity

  

3:00 PM     |   Liturgy of the Word

FB page St. Mary Euphresia– Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/stmaryeuphrasiaparish
 

3:00 PM     |   Banal na Pagdiriwang ng Pasyon ng Panginoon
                    Pag galang saKrus

                               Pag basa ng Pasyon

The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa

Ang mga Gawain ay matutunghayan ng live sa mga sumusunod na social media platforms, FB @mhtptv and youtube The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa

https://www.facebook.com/mhtptv

 

5:00 NG HAPON-9:00 NG GABI – PAGBASA NG MAHAL NA PASYON(saloob ng simbahan)
(Live via FB Page of Sta Rita de Cascia Parish Batangas City – Archdiocese of Lipa)

https://www.facebook.com/groups/592719031518447

 

Apr. 3, 2021    SABADO DE GLORIA

7:00 NG UMAGA    |   Solemn Lauds
FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception – Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity

5:00 PM   |   Easter Vigil
FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception – Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity

6:00 NG GABI    |     Easter Vigil Mass
FB page St. Mary Euphresia Parish – Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/stmaryeuphrasiaparish

 
6:00 NG GABI    |     Easter Vigil

The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa

Ang mga Gawain ay matutunghayan ng live sa mga sumusunod na social media platforms, FB @mhtptv and youtube The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/mhtptv
  

7:30 PM     |   MAGDAMAGANG PAGDIRIWANG  SAPASKO NG MULING PAGKABUHAY
Pagbabasbas at PaghahandasaIlaw
(Ang pagtitipon ay sa labas ng simbahan – Priests & Lay Ministers ONLY)
(Live via FB Page of Sta Rita de Cascia Parish Batangas City – Archdiocese of Lipa)

https://www.facebook.com/groups/592719031518447

 

 

Apr. 4, 2021    LINGGO NG PAGKABUHAY

7:30 NG UMAGA    |   Banal na Misa
(Live via FB Page of Sta Rita de Cascia Parish Batangas City – Archdiocese of Lipa)
https://www.facebook.com/groups/592719031518447

6:00/8:00/10:00 NG UMAGA/5:00 NG HAPON   |  Easter Mass                  
FB page  St. Mary Euphresia Parish – Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/stmaryeuphrasiaparish

6:00/8:00/10:00 NG UMAGA/4:30 NG HAPON   |   Easter Mass with congregation streamed via online with renewal of baptismal promises

(*bring a candle with dip card)

 FB Live Minor Basilica of the Immaculate Conception – Archdiocese of Lipa

https://www.facebook.com/BasilicaBatangasCity

  

7:30 at 10:30 Ng Umaga at 04:30 Ng Hapon   |  Banal na Misa

The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa

Ang mga Gawain ay matutunghayan ng live sa mga sumusunod na social media platforms, FB @mhtptv and youtube The Most Holy Trinity Parish –Archdiocese of Lipa
https://www.facebook.com/mhtptv

 

8:00-9:00 AM