Survey sa kahandaan ng guro, estudyante at magulang sa distance learning isinagawa

  1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg

Nagsagawa ng isang survey ang Schools Division ng Batangas City tungkol sa kahandaan ng mga guro, estudyante at magulang sa distance learning na siyang alternatibo sa traditional o face-to-face learning bunsod ng COVID-19 pandemic.

Ayon sa resulta ng survey, sa technical readiness o access sa laptops, desktops, mobile devices, LCD TV, cable channels, internet connectivity at familiarity sa mga online platform, 1,090 o 49% ang handa habang 1,108 o 50.40% ang hindi handa.

Sa kahandaan naman ng mga guro sa pagtuturo gamit ang technology bilang suporta sa teaching method at sa kakayanang ma integrate ang technology sa curriculum batay sa kanilang pangunawa ng mataas na kalidad ng learning experiences kahit na walang face- to- face interaction, 1,803 o 82.10% ang handa, habang 3,95 o 17.90% ang hindi handa.

Hinggil sa technical readiness ng mga estudyante batay sa kanilang access sa laptops, desktops, mobile devices, LCD TV, cable channels, internet connectivity at DepEd Commons, abilidad na makapagbukas at makabasa ng files sa internet, sumagot at makapagsubmit ng online requirements at availabiiity ng mga magulang o guardians na magabayan sila sa home-based learning, 9,295 o 51.20% ang hindi handa habang 8,816 o 48.70% ay handa.

Batay din sa mga terms para sa estudyante, 7,890 p 47.10% ng mga magulang o guardians ang handa habang 8,744 o 52.90% ang hindi handa.

Ayon pa rin sa survey ng SDO, ang pinaka preferred learning modalities ay ang modular learning na pwedeng printed o digital ang modules (39%) , sunod ang online learning (31%), blended learning kung saan magkahalo ang face-to-face at online learning (17%) TV, radio at iba pa (15%). (PIO Batangas City)